024441409 | 0884113680 | 0886007174 - Централа СМДЛ Надежда

test

СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ И ВИТАМИНИ

СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ И ВИТАМИНИ

 ЦЕНИ:

Гликиран хемоглобин HbA1c– НЗ

14.00лв.

CRP - С-реактивен протеин – НЗ

6.00лв.

RF – ревматоиден фактор („Waler rose”) – НЗ

8.00лв.

AST – антистрептолизинов титър – НЗ

8.00лв.

Фолиева киселина

24.00лв.

Витамин В12

24.00лв.

Феритин

20.00лв.

Трансферин

20.00лв.

25-ОН-Витамин D

32.00лв.

beta-2- микроглобулин

25.00лв.

IgA, IgM, IgG – общ имуноглобулин А, M, G

По 10.00лв.

IgЕ

12.00лв.

Тропонин

26.00лв.

NT pro BNP

74.00лв.

ANA screening

24.00лв.

ANA профил

74.00лв.

HLA B-27

29.00лв.
Хомоцистеин
38.00лв.

Търси