test

ЕНЗИМИ

ЕНЗИМИ
 ЦЕНА:
ASAT(GOT) – НЗOK
3.00лв.
ALAT(GPT) – НЗOK
3.00лв.
GGT – НЗOK
3.00лв.
ALP (алкална фосфатаза) – НЗOK
3.00лв.
CPK (креатинфосфокиназа) – НЗOK
3.00лв.
LDH
3.50лв.
Amylase – НЗOK
5.00лв.
Lipase
6.50лв.
©2021 СМДЛ Надежда 1 ЕООД. Всички права запазени.

Търси