024441409 | 0884113680 | 0886007174 - Централа СМДЛ Надежда

test

Новини и промоции

Всяка събота безплатни общ холестерол и кръвна захар.
 
 
Пакет „ДЕТСКА ЯСЛА И ДЕТСКА ГРАДИНА" - 18 лв.
- ПКК, СУЕ, урина – ОХИ и седимент, микробиологично изследване на фецес, паразитологично изследване на фецес по НЗОК

 

Пакет „ДЕТСКА ЯСЛА И ДЕТСКА ГРАДИНА" - 24 лв.
- ПКК, СУЕ, урина – ОХИ и седимент, микробиологично изследване на фецес, паразитологично изследване на фецес
- изследване на родител за сифилис (Васерман)

 

 Пакет „ДЕТСКА ЯСЛА И ДЕТСКА ГРАДИНА" - 20 лв.
- ПКК, СУЕ, урина-ОХИ и седимент, микробиологично изследване на фецес и паразитологично изследване на фецес по НЗОК
- изследване за сифилис на родител (Васерман)
 
Само Микробиологично и Паразитологично изследване на фецес 16лв.

Търси